Lørdag, 14. maj 2016

«Opsigelse» af Krim-aftaler – eller hvad prisen er for overenskomst

Skrevet af 
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)
Sortehavsflåden i Sevastopol. Sortehavsflåden i Sevastopol. Foto: Jørgen Deleuran.

De underskrevne aftaler mellem Ukraine og Rusland om ejerskabet af Krim og grænserne mellem staterne ikke opfyldt af Den Russiske Føderation.

Ejerskab af Krim – genstand for en tvist mellem Ukraine og Rusland. Lige siden 1954, da halvøen blev en del af Ukraine, har spørgsmålet om dens tilbageførsel til Rusland været oppe mange gange.

Aftalen om venskab...

31. maj 1997 blev «Aftalen om venskab, samarbejde og partnerskab mellem Den Russiske Føderation og Ukraine» underskrevet. Dokumentet forpligter parterne til at respektere begge landes territoriale integritet og bekræfter de eksisterende grænsers ukrænkelighed. Aftalen trådte i kraft den 1. april 1999. Den blev indgået for 10 år med mulighed for forlængelse med endnu et årti, hvis ingen af landene annoncere sin hensigt om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af hver periode. Fordi ingen af parterne er fremkommet med en sådan erklæring, er effekten af dette dokument blevet forlænget for yderligere en periode – indtil 2019.

Aftalen om statsgrænsen

I april 2004 ratificerede begge lande den tidligere indgåede aftale om statsgrænsen, som bekræftede, at Krim-halvøen er en del af Ukraine.

Deling af Sortehavsflåden

Efter sammenbruddet af Sovjetunionen kom et problem i det ukrainsk-russiske forhold i forbindelse med Sovjetunionens Sortehavsflåde, som i 1994 blev delt mellem staterne. Under denne procedure var de indbyrdes relationer meget anspændte og kom til tider til fysisk konfrontation. Situationen i Krim var på tærsklen til en væbnet konflikt mellem Ukraine og Rusland.

Fra 1994 til 1997 underskrev ledere fra de to lande bilaterale aftaler, som havde til formål at løse situationen med Sortehavsflåden. Efter aftale fik Ukraine 30 krigsskibe og både, en ubåd, 6 specialfartøjer, 28 forsyningsskibe og 90 kampfly. RF modtog 338 skibe, 106 fly og helikoptere.

9. juni 1995 underskrev præsidenterne en aftale om separate placeringer af den russiske sortehavesflåde og den ukrainske flådestyrke.

Militære anlæg i Krim

De statslige aftaler om Sortehavsflåden blev undertegnet den 28. maj 1997. Den Russiske Føderations flåde på havvøen blev placeret to steder – i byerne Sevastopol og Feodosia. Nabostaten fik også et øvelsesområde for marinesoldater og to flyvepladser. Ukraine vedtog, at dets sortehavsflåde i Krim ikke skulle anvende Sevastopol. Imidlertid har Rusland forpligtet sig til ikke at placere atomvåben på sine baser i Krim.

21. april 2010 underskrev de to statsledere Kharkiv-aftalerne, om udvidelse af lejeaftalen for den russiske sortehavsflåde i Krim i 25 år, startende i 2017. Derudover indeholder dokumentet mulighed for forlængelse i yderligere 5 år.

18. marts 2014 kom den vigtigste base af Sortehavsflåden i Sevastopol de facto under russisk jurisdiktion, og Kharkiv-aftaler blev opsagt af Den Russiske Føderation.

Verdens reaktion

De fleste FN-medlemsstater har ikke anerkendt legitimiteten af resultatet af folkeafstemningen i Krim, som efterfølgende ændrede status for AR Krim og byen Sevastopol. Ukraine og det vestlige samfund vurderede Ruslands handlinger og identificerede dem som aggression mod og besættelse og annektering af Ukraines område, samt overtrædelse af Ukraines territoriale integritet. Dette førte til brud på de vestlige lederes samarbejde med Rusland i «G8» og førte til indførelse af sanktioner mod Rusland.

På mødet den 27. marts 2014 vedtog FNs generalforsamling en resolution, der bekræfter ulovligheden af folkeafstemningen i Krim, men det er værd at bemærke, at beslutninger fra denne internationale organisation ikke er bindende, men kun vejledende.

Ruslands holdning

Den Russiske Føderation anser den kendsgerning, at Krim er annekteret, er en følge af gennemførelsen af halvøens befolknings ret til selvbestemmelse efter magtskiftet i Ukraine. Efter den faktiske invasion og besættelse af Ukraines område erklærede statsadvokatens kontor i Rusland, at overførslen af Krim-regionen fra Russisk Sovjetisk Føderative Socialistiske Republik til Ukrainsk Sovjetisk Socialistiske Republik i 1954 var ulovlig.

Oversættelse af Olena Yanykh

Læst 2306 gange Senest ændret Fredag, 20. maj 2016

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Made by Amaze Studio Team